info_outline

Cesta Josefa Floriana

Parta nadšenců se rozhodla v srpnu 2016 připomenout cestu Josefa Floriana z roku 1941. Cestu, ale...

info_outline

Rozhovor Karla Kyncla v Japonsku 14. srpna 1968

Dne 14. srpna 1968 pobýval známý rozhlasový reportér Karel Kyncl v Japonsku. Poskytl tehdy rozhovor zdejšímu...

info_outline

Byla jednou jedna Invalidovna

Zatím spíše smutný příběh jedinečné památky, která se zaslouženě v posledních týdnech dostala do centra...

Není mi lhostejné, co žijeme, proto se snažím být aktivní. Ať už to je či bylo v dačickém zastupitelstvu, v Radě Českého rozhlasu, v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů nebo v mnoha veřejných vystoupeních, článcích, rozhlasových i televizních pořadech. K důležitým věcem se nesmí mlčet.

  • help_outlinez čeho vycházím

    Jsem hrdý na svůj kraj, znám jeho minulost a chci se podílet na jeho budoucnosti.

  • lightbulb_outlinečemu věřím

    Věřím ve vzdělání a zdravý rozum.

  • sentiment_satisfiedco nabízím

    Otevřenost a přímost, vzdělanost a pochopení, diskusi a respektování názorů.

Jan Zahradníček

syn básníka Jana Zahradníčka, bývalý senátor 1996–2002

Michala Stehlíka jsem znal z jeho publikací a článků a měl jsem tu čest se s ním osobně sejít v první zvolené Radě Ústavu pro studiu totalitních režimů. Michal Stehlík, tehdy děkan FF UK a zkušený historik svými návrhy a koncepčními změnami velmi přispěl k celkovému směřování tenkrát nového historickému ústavu. Michala Stehlíka si vážím pro jeho nekompromisní postoj k jakémukoli totalitnímu režimu a jeho životnímu krédu bojovat a dokumentovat zločiny komunistické diktatury. Jeho rodina i má rodina byly ve spárech tohoto systému moci, i když každá svým způsobem a těch bylo mnoho.
První komora Parlamentu ČR, Senát, do které Michal Stehlík kandiduje, je velmi důležitá složka parlamentní demokracie a jsem osobně rád, že jsem se o její vznik zasloužil. V dnešní rozbouřené době přicházejících politických zvratů a postojů je Senát pojistkou proti jakémukoli nedemokratickému postoji vlády a její koalice. 
Proto znalí a poučení historici mohou skrze svůj mandát zabránit plíživé stádovosti národa. 
Přeji Michalu Stehlíkovi pevné nervy a senátní vítězství.

 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

egyptolog

S panem docentem PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., jsem se seznámil po jeho zvolení do funkce děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při mnoha našich pracovních setkáních jsem ho poznal jako člověka otevřeného, přímého a přátelského, zároveň ale také jako výborného organizátora, který se vždy snažil hledat optimální řešení problémů. Byl velmi oblíbený mezi studenty. Ve své funkci děkana fakulty plně podporoval náš archeologický výzkum v Egyptě a měl velké pochopení pro často specifické problémy s ním spojené. On sám se ve své vědecké práci věnuje moderním dějinám Vysočiny a pronásledování církve v dobách komunistické totality. Vždy projevoval zájem o veřejné záležitosti a řešení obecnějších společenských problémů.